Ortam Takibi


Wipelot OTX adı verilen bu çözüm, bina içi veya özel bölgelerde, ortamdaki sıcaklık, ışık ve nem ölçümünü, otomatik olarak yapan ve bu ölçümlere göre diğer ortam cihazlarını devreye alma veya devreden çıkarma işlemlerini yerine getiren ve tüm bu bilgileri yetkililere haber veren bir kablosuz otomasyon sistemidir.

   Wipelot OTX’ın Başlıca Faydaları

  • Anlık olarak ortamdaki sıcaklık, ışık ve nem bilgilerinin merkeze bildirir.
  • Çalışma ortamında meydana gelecek ani değişimlerde müdahale süresini kısaltır.
  • Can kaybı ve yaralanmaları azaltır.
  • Çalışma ortamını daha güvenli hale getirir.
  • Acil durumlarda ortam verilerinin anlık yoklamasını yapar.
  • Ortam sıcaklık, ışık ve nem değerlerinden faydalanarak ortamdaki diğer elektronik cihazları yönetir.
  • Ortam değerlerinin ölçülmesi ve sonucunda yapılması gerekli işlemler için gerekli olan personel maliyetini ortadan kaldırır.

   Wipelot OTX’ın Kullanım Amaçları

  • Çalışma sahası içerisinde ortam güvenliğinin sağlanması
  • Yakıt tankları gibi tehlikeli ortamlarda çalışacak personellerin güvenliğinin sağlanması
  • Kümes, ahır gibi canlı hayvanların yaşadıkları ortamlarda ortam verilerine göre yapılması gereken işlerin otomatik olarak yerine getirilmesi